Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.  Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze pagina heeft betrekking op de gegevens van onze onderaannemers, leveranciers en andere relaties.

Categorieen persoonsgegevens

In het kader van de relatie tussen uw bedrijf en onze praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres bedrijf
 • Vestigingsplaats bedrijf
 • KvK nummer bedrijf
 • BTW nummer bedrijf
 • Functie
 • Telefoonnummers
 • Email adres
 • Fax nummers
 • Andere relevante gegevens voor de relatie

Grondslag voor de gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang is dat wij uw gegevens nodig hebben om de relatie tussen uw bedrijf en onze praktijk te onderhouden, bestellingen te plaatsen, opdrachten te verlenen, andere transacties af te handelen, en algemeen relatiebeheer te plegen.

Vanzelfsprekend honoreren wij alle verzoeken om uw gegevens niet te verwerken of te wissen. Het zal echter duidelijk zijn dat dit er onder omstandigheden toe kan leiden dat dit de relatie tussen uw bedrijf en onze praktijk verbreekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Relatiebeheer inclusief, maar niet beperkt tot, aankopen, verkopen, bestellingen, opdrachten etc.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:

 • Voor facturatie doeleinden,
 • Als onderdeel van het maken van backups van onze computer systemen: de gegevens gaan versleuteld naar een beveiligde locatie in België,
 • Als het noodzakelijk is om een overeenkomst tussen ons en u uit te voeren, of
 • Als de wet het ons voorschrijft uw gegevens aan derden te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. In principe worden uw gegevens bewaard zolang de relatie tussen uw bedrijf en ons bedrijf actief is, en daarna nog zolang als dat voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is, met een standaard periode van 2 jaar.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch indienen op 070-3083280 of per email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Website en cookies

Onze website verzamelt geen persoonsgegevens van u. Hoe wij omgaan met cookies kunt u hier lezen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG.

Onze contactgegevens

Formeel is de praktijk de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

S.H. Beckmann Orthodontist B.V.
Frambozenstraat 86
2564 XN Den Haag
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-3083280

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze praktijk kunt u bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming terecht:

Dr. M. Beckmann LLM
Frambozenstraat 86
2564 XN Den Haag
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.