Algemene Voorwaarden

Op alle handelingen en behandelingen die wij uitvoeren zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Informed Consent

Wij zijn wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor alle handelingen die wij in het kader van een orthodontische behandeling uitvoeren. Daarom vragen wij iedere patiënt en - bij minderjarige patiënten - diens ouders of voogden om deze toestemming te geven via ons Informed Consent formulier. Dit gebeurt na de behandelplanbespreking die wij hier beschrijven.

 

Voorwaarden gebruik website

Voor het gebruik van onze website gelden deze voorwaarden.