Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.ortho-beckmann.nl.  Door het bezoeken van deze website en/of het gebruiken van de daarin vervatte informatie, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 

Inhoud

De inhoud van deze website is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.  Hoewel S.H. Beckmann Orthodontist B.V. deze website zorgvuldig opgebouwd heeft en onderhoudt, staat S.H. Beckmann Orthodontist B.V. niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website.  Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Dit omvat mede, maar is niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot tarieven.

 

Cookies

Als u deze website oproept, kan een zogenaamde session cookie gebruikt worden, die vanzelf verwijderd wordt zodra u de site weer verlaat. Deze session cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en correct op uw beeldscherm wordt weergegeven.

Deze site gebruikt en plaatst geen cookies die het toelaten om uw surfgedrag te volgen of om het webverkeer naar deze site te analyseren.

 

Intellectueel Eigendom

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website in handen van S.H. Beckmann Orthodontist B.V. en/of Dr. S.H. Beckmann.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, logos, teksten en afbeeldingen.  Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopieren, downloaden of publiceren, behalve indien noodzakelijk voor het afbeelden van deze website op een beeldscherm of het afdrukken voor eigen, persoonlijk gebruik.

 

Informatie van derden, links

S.H. Beckmann Orthodontist B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar op deze website verwezen wordt.  Dit houdt mede in de juistheid, volledigheid en actualiteit van zulke websites.  Het gebruik van de aangeboden links is op eigen risico.

 

Wijzigingen

S.H. Beckmann Orthodontist B.V. behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging deze website te wijzigen, inclusief deze disclaimer.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en ieder geschil met betrekking daarop, is Nederlands recht van toepassing.